درون ها از هم دورند، حتی اگر چشم‌ها چیز دیگری می‌بینند

از مرداب و روخونه، تخته سنگ‌های بزرگ، دیوارها و دهلیزها رد می‌شم تا به چیزی که می‌خوام برسم؛ چیزی که از دور هم ندیدمش؛ فقط خیالش کردم. وقتی به رودخونه می‌رسم؛ باید ازش رد بشم، نه اینکه،، نه اینکه از کنارش راه بیفتم و برم و برم تا برسم به دریا.. دریا!... راستی دریا!... میشه برم تا برسم به دریا؟ خوب راهم رو عوض میکنم که برسم به دریا… امّا رودخونه، از توی یه درّه رد میشه که میرسه به دریا؛ از آبشارهای تو درّه اگه نخوام فرود بیام باید دورشون بزنم، باید برم یه ذرّه بالا و دوباره بیام پایین، یعنی اوّل به سمت کوه… کوه!... باید برم به سمت کوه.. میدونی از روی سنگ‌های نزدیک قلّه، آبی دریا پیداس؟ اوّل بریم قلّه، بعد.. خوب بعدش از تو جنگل برسیم به دریا.. ولی رودخونه،،، راستی رودخونه!...

همین جوری تأثیر میگری.. نگو نه… ایرادی نداره، طبیعت کوهستان همینه، انکار نکن...

/ 4 نظر / 11 بازدید
kazook

كوه ها باهمند و تنهايند همچو ما با همان تنهايان

مهبان

چه قد عوض شده این جا...

محمد

یه بنده خدایی، تشبیه قشنگی داشت واسه روابط آدم ها؛ مثل رابطه از پشت شیشه است؛ همدیگر را می بینیم، ولی این وسط چیزی مثل حس لامسه غایب است.(تیترت اینو یادم انداخت)

منصوري

سلام خوشحال شدم از ديدن ردّي كه بر جا گذاشتيد، و خوشحال‌تر وقتي فضاي حضور مجازي‌تان راديدم. در نوشته‌تان قوتي توأم با صميميتي ديدم كه وقت را خواندنش خوش مي‌كند، چرا زودتر به جا نگذاشتيد آن جاي پا را...؟ شاد باشيد و به اميد ديدار