# هر_روز
  محبوس یک ادّعام، مظنون یک آسمون؛ این ساعتا بهانه‌اس، مجرم منم، تو زندون. پس در این دیوار کجاس؟ دربون زندون کیه؟ نگو که پشت چوب و خطّیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید