# خرداد
  تو هم از خاطرم میری. من هم میروم، از خاطرات. مثل ابر مرداد، که آمدنش همانقدر بی‌معنی بود، که سایه‌اش امید می‌بخشید.
/ 0 نظر / 16 بازدید