# این_روزهای_"پر_روز"
  محبوس یک ادّعام، مظنون یک آسمون؛ این ساعتا بهانه‌اس، مجرم منم، تو زندون. پس در این دیوار کجاس؟ دربون زندون کیه؟ نگو که پشت چوب و خطّیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید