بی طعم، هرز، عابر

به صورتت نگاه میکردم، همیشه.

شاید گیلاسی بود،

که هست، شاید.

خیره‌ام به زمین.

و به ابر.

چشمانم کم‌سو ترند،

بی‌طعم، هرز، عابر.

بی‌طعم، هرز، عابر.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید