ترس از ماه ۸

ترس قدرتمند، ترس سرما، ترس کم‌کاری؛ ماندگی، ترس بیدار نبودن، ترس یک لرزش و ریزش، ترس یک حرف سخیف، ترس یک گردنه‌ی جان‌استان، ترس یک روز دراز، ترس دیدار خدا، ترس ترک ابدیّت، ترس سال‌های متمادی، ترس پیری، ترس درس، ترس از فردا و پس‌فردا، ترس یاد‌آوری امروز، در فردا

ترس خاکستری، ترس از دیدن یک قبر، ترس از ضربه‌ی ساعت، ترس از قضا شدن، ترس از وحشت عطسه، ترس از پرواز یک اسب، ترس گمراهی، ترس از رفتن یک نامه‌رسان، ترس از گم‌شدن یک نامه، ترس چهره، ترس دزدیده‌شدن، ترس از گم‌شدن گردن‌بند، ترس حفظ یاد‌بود

ترس از خواندن، ترس از ترس، ترس از تربیت فرزندان، ترس از بی‌تربیتی، ترس از یافتن استعداد، ترس از بی‌اعتقادی، ترس از خودگریزی، ترس از لوث و کثافت، ترس از ناسازگاری ذهن و جهان، ترس از عاقبت عشق زمینی، ترس از پیمایش راه نپیموده...

/ 0 نظر / 10 بازدید