بوی عيدی، بوی توپ

پستیش، بی‌ارزشیش، بی‌حقیقتیش برایم ثابت شده، اما هنوز خودم را گرفتارش می‌کنم...

..

کجای او زیباست،  چه جلوه‌ی بی‌بدیلی دارد که همه را دنبال خود می‌کشد؟ چرا همه می‌خواهند او را آن طور که می‌خواهند ببینند؟ نه، اصلا او در اختیار شما نیست که هر طور می‌خواهید، باشد... به دنبالش ندوید، بگذارید او دنبالتان بیفتد...یک بار گفتم، در کوهستان لیوان‌های زیادی می‌بینید که بعضی را نباید ببینید؛ حداقل از خودتان لیوان به‌جا نذارید...

.

کوهستان جای ماندن نیست، تنها باید از آن گذشت...

.

رفتن روی Theme فکری افراد، فوق‌العاده برای آدم Adventurer‌ی چون من، جذاب می‌نمود. خصوصاً وقتی با Themeخودم متفاوت بودند، جذابیتی دو چندان داشت. فشارهای بالایی هم وارد می‌کرد، اما به قیمت خودم آن فشارها را می‌خریدم. دو نوع Theme همیشه وجود داشت: Theme سخت و Theme پایین.

Themeهای پایین بسیار آسان کشف می‌شد؛ خیلی راحت می‌توانستی نوع تشخیص‌ها و تصمیم‌ها، reflex‌ها و کلاً، همه‌اش را یک‌جا download کنی... بیشتر از آن‌چه جذاب باشد، کسل‌کننده، پرفشار و گاهی دردناک بود.

..

این که ببینی چه تپه‌های مزخرفی، جای ارتفاعات مه‌آلود را در ذهنت گرفته؛ داری برای غصه می‌دوی، یا این که خسته‌ای، یا این که نمی‌توانی رهایش کنی، خرد خردت می کند...

..

خیلی جالب است. باید به دنبال کسی بگردم که دیدنش، میلش و فکرش مرا از او جدا کند.. وگرنه هیچ چیز درست نخواهد شد، ...اما چرا هم من و هم تو هنوز به سمتش می‌رویم، مگر نگفتم تنها بگذار او بگذرد؟

...

خسته نشو، مانده...

...

بچه‌ی 13 ساله‌ای که تنها دو ساعته، با یک عالمه گوسفند، با یک جفت تایگر، آستین کوتاه، به خط‌الراس رسیده....عجب!!

..

Themeهای سخت. همیشه باعث کشیده‌شدن هستند.. مدت‌ها کار لازم دارند، بسیار هزینه برمی‌دارند، باعث تغییرهای ناگهانی شده، تلاطم و فرسایش‌های زیادی درپی دارند.. خودشان با تو کاری ندارند.. بدبخت منم که چنین تفریحی دارم.

با خودم گفتم باعث می‌شوند رشد کنم، ببالم، ذهنم آماس کند.. کدام رشد؟ اگر می‌خواستی رشد کنی می‌پرسیدی..کدام گل را دیده‌اید که DNA نداشته باشد؟ این‌ها همه از افسون‌های کوهستان است.. از کانال خودت وارد می‌شود. تو نباز.

..

می‌دانید به چه مطمئنم؟ «واقعیت آن است که جان آدمی تشنه‌ی واقعیت است.» اصلاً رمزنگاری نمی‌کنم، همین حالا می‌گویم، چرا زمان بگذرد: حول حالنا الی احسن الحال...

.

بوی عیدی، بوی توپ.

.

چقدر کوهستان این روزها شلوغ می‌شود،،،

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
FarzaneH

فهميدی که يه عيدی خيلی خوب به من دادی ؟! کی گفته من از n نقطه زياد استفاده می کنم ؟! همايون که به اين کار واردتره...چه خوب از نقطه ها استفاده می کنی...خوشبخت تويی که چنين تفريحی داری...کوهستان از بعضی ها چيزی را به اسارت می گيرد...تو ليوانی جا نذاشتی...چيزی از نوع وجودت...کم و زيادش ديگه با ظرفيت کوهستانه....