یک وقت به تو،

یک وقت به او،

نسنجیده و بی نقشه،

فکر می کنم.

 

همین است که به اینجا رسیده،

دنیای من،

قطار بی رنگی ها.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید