بغض

 

بزرگراه طولانی. شروع های یک دفعه.

دوربرگردان. مسیر. پایان.

نگاه به پایین. چشم در چشم. نگاه به بالا.

 

خوش به حال ثانیه..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید