لعنت به این دیوار. لعنت به این و آن لحظه‌هایی که داشت اتفاقی می‌افتاد، و دارد اتفاقی می‌افتد و مفت مفت از دستشان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
  یک عمر باید باران ببارد؛ باور کن دو سه روز خیلی کم است، برای پر کردن نیمه‌ی خالی لیوان، برای آهسته رفتن، برای انعکاس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
55. باور کن اینکه نوشتم نه به‌خاطر تجویز این دارویت بود، که می‌دانی که دنبال شفا نبوده و نیستم. چرا، می‌نویسم. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
و اینک قصّابانند، نه در بن‌بست‌های گم‌شده‌، در این بزرگراه‌های از دور دست‌هایشان پیدا کوه‌های سفید، ایستاده‌اند و چه سفید، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
  محبوس یک ادّعام، مظنون یک آسمون؛ این ساعتا بهانه‌اس، مجرم منم، تو زندون. پس در این دیوار کجاس؟ دربون زندون کیه؟ نگو که پشت چوب و خطّیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
پاییزه
1 پست
هر_روز
1 پست
وقفه
1 پست
خرداد
2 پست
مرداد
1 پست
بیداد
1 پست
توچال
1 پست
دیزین
1 پست
عبور
1 پست
پله
1 پست
مکث
1 پست
مرثیه
1 پست
شب_خرداد
1 پست
پیچ
1 پست
صدای_باد
1 پست
من
3 پست
عین
1 پست
طاء
1 پست
نوروز
1 پست
عزراعیل
1 پست
برف
1 پست
گاو
1 پست
سه_نقطه
1 پست
رادیو
1 پست
تحریم
1 پست
مرغ_ها
1 پست
فلسفه
1 پست
رسول
1 پست
خطی
1 پست
اوباما
1 پست
دلار
1 پست
2000
1 پست
زمان
1 پست
پاسخ
1 پست
سنگ_صبور
1 پست
ما
1 پست
آن_مردم
1 پست
صبح
1 پست
دکمه_ها
1 پست
درزها
1 پست
ارومیه
1 پست
اشنویه
1 پست
مرگ
1 پست
تقویم
1 پست
ted
1 پست
?
1 پست
ممد_سالم
1 پست
بیکاری
1 پست
mba
1 پست
مذاکره
3 پست
بغداد
2 پست
life
1 پست
آتی
1 پست
انتخاب
1 پست
سر_خط
1 پست
بهمن
1 پست
سرچال
1 پست
کاعون
1 پست
نمارستاق
1 پست
نمار
1 پست
گرگ
1 پست
تاکر
1 پست
قله_گرگ
1 پست
سبلان
1 پست
خشچال
1 پست
gps_خشچال
1 پست
چپکرو
2 پست
ورارو
2 پست
ناندل
1 پست
یالرود
1 پست
سیالان
1 پست
دریاسر
1 پست
سیاه_لان
1 پست
کردستان
1 پست
زریوار
1 پست
پالنگان
1 پست
شاهو
1 پست
لزور
1 پست
ناحیه
1 پست
گون_پشته
1 پست
بزقوش
1 پست
برغوش
1 پست
gps_بزقوش
1 پست
شهمیرزاد
1 پست
نیزوا
1 پست
نزوا
1 پست
انفرادی
1 پست
کوهستان
3 پست
سوادکوه
1 پست
اوریم
1 پست
برفکوبی
1 پست
شهرستانک
1 پست
فلسفیدن
1 پست
دروغه
1 پست
شب_شهر
1 پست
شهر_دروغ
1 پست
متل_قو
1 پست
کوه_خدا
1 پست
پاییز_87
1 پست
کارابین
1 پست
بی_آبی
1 پست
استیصال
1 پست
سیمرغ
1 پست
دماوند
1 پست
آب
1 پست
چشمه
1 پست
صدای_آب
1 پست
هم_طناب
1 پست
سه_سنگ
1 پست
معتاد
1 پست
مارمولک
1 پست
پل_خواب
1 پست
سی_سخت
1 پست
دوری
1 پست
مسلخ_تن
1 پست
گریز
1 پست
دالاخانی
1 پست
شب_زده
1 پست
جان_پناه
1 پست
نقاب
1 پست