کوهستان

مگر باران ببارد

لالایی، گل گلکم...

            لالایی، شاپرکم...

بخواب آروم گلکم..

 

 

- چی می‌خوای بگی؟

- هیچی؛ هیچی ارزش گفتن نداره..

- ارزش چه سگیه دیگه؟

- پس هر چی می‌خوای بگو!..

- یه سؤال!؛ ما الان چند نفریم؟!

- حدوداً سه نفر..

- ...دلیل نمیشه اگه چیزی نگم باید همه چی بگم..

- و بالعکس..

- چی دوست داری؟

- هیچی..

- همه چی..

- وسطشو بگیر، یه چی بگو..

-  وسطشم بگیرم بالاخره یه جاییشو گرفتم..

- مجبوری یه جاییشو بگیری..

- تو جاییشو نگیر، بذار همین جوری یه جاییش گرفته میشه..

- فکر می‌کنی تو جاییشو نمی‌گیری، ولی اوّل و آخر تویی..

- اوّل و آخر؟..

- بیا ساکت شیم..

- قبول

- قبول

- امّا چرا به این حرفت گوش بدیم؟..

- چون..

- نگو چون...

- ...

   + همایون ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧