کوهستان

Worldhood

گور بابای تو دنیا که هر جا بخوای، هر طور بخوای، همیشه و هر وقت ، همه رو دنبال خودت می‌کشونی؛ داد می‌زنی که همه یه انتخاب دارید، "دنیا"، "دنیا"،… هر کی هم که گوش نکنه به حرفت، صداشو خفه می‌کنی و دیگه ازش خبری نیست که نیست… گور بابای تو دنیا و هر چی که داری؛ از خاک و سنگ و کوه و دریا؛ از آدم و حوّا؛ از گریه و اشک؛ تا حتّی خاطره؛ تا مرگ؛… تا مرگ… تا مرگ گور بابای تو دنیا…

   + همایون ; ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧