کوهستان

مسافر

بگفت آن‌جا به صنعت در چه کوشند؟

بگفت انده خرند و جان فروشند...

   + همایون ; ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦