کوهستان

آخرین روزهای پیش از "بهمن"

 

یادش بخیر. اوائل دی، با بچه‌های همت‌شمیران برای بارگذاری برنامه‌ی دیواره‌ی‌شان سرچال بودم؛ سعید طاهری هم بود. صحبت از "دیوار" بود و "باد" و "سوز سرما"ی علم‌کوه و...؛ و نه از "بهمن".سرچال؛ دی ماه 88

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"سعید"، برای من اینطور معرّفی شد: قوی، جسور و خوشحال.

قرار بود پیش از بهمن کار را روی دیواره شروع کنند؛ انگار چند روزی هم در علم‌چال بودند و هوای خراب اجازه کار بهشان نداده بود و برگشته بودند تهران. اواسط بهمن بنا بود دوباره  برگردند که کار را ادامه دهند که "بهمن" آمد.

 

زنده یاد سعید طاهری

یادش بخیر.

 

 

 

 

   + همایون ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸